Aktuelle arrangementer

Påskelørdag, d. 31. marts – kl. 16
Præstegården, Havnebyvej 154, Rømø

Påskedag, d. 1. april – kl. 19.30
Løgumkloster Kirke, Slotsgade 11, Løgumkloster

J.S. BACHS GOLDBERGVARIATIONERNE

Pianisten Jesper René spiller J.S. Bachs Goldbergvariationerne i præstegården på Rømø og dagen efter i Løgumkloster Kirke.

Fri entré


Søndag, d. 9 april

MINISTERBESØG PÅ RØMØ

Kirkeminister Mette Bock besøger Rømø og vil holde foredrag over emnet:
Kirke og kirkegårdskultur fra i dag til i morgen

Herefter debat med ministeren.
Alle er velkomne.

Program for arrangement i Konfirmandstuen og aftensang i kirken:

16.00 Velkomst og fællessang.
Foredrag ved ministeren ca 16.15-17.15: Kirkegårdskultur fra i dag til i morgen

17.30: Menighedsrådet er vært ved kort fælles buffet med Rømø specialiteter

18.00 - 18.30: Aftensang i kirken


Tilmelding til sognetur

13.–17. oktober

SOGNETUR TIL WITTENBERG

Vi rejser på sognetur til „Lutherland“ i Tyskland. Tur­ledere er Eberhard Harbsmeier og sognepræst Gertrud Yde Iversen. Vi besøger bl.a. byen Wittenberg, hvor Reforma­tionen begyndte med det berømte tese­opslag i 1517 den 31. oktober på Slotskirkens dør, vi kommer til byen Eisleben, Luthers fødehjem og selvfølgelig også Wart­burg, hvor Luther – efter at være bandlyst af paven og erklæret fredløs på rigsdagen i Worms – søgte tilflugt og opholdt sig i 1521, bragt i sikkerhed af sin beskytter kurfyrst Frederik den Vise, vi ser hans arbejds­værelse, hvor han oversatte Det Ny Testamente til tysk, ­forklædt som ridder Jörg! Undervejs, både i bussen og på „Luther-stederne“, ­bliver der oplyst og fortalt om denne spændende ­epoke i Europas historie. Det fulde rejseprogram kan ses på på Sct. Clemens hjemmeside. I prisen er ­inkluderet rejse i bus, entréudgifter og helpension.

PRIS

3800 dkr. per person i dobbeltværelse

4650 dkr. per person i enkeltværelse.

KONTO beløbet indbetales ved tilmelding på konto: Sydbank 7910-0001664948 mrk. Lutherrejse.

TILMELD FRA 15. MARTS OG SENEST 1. JUNI 2018 til sognepræst Gertrud Yde Iversen på gyi@km.dk mærket med "Navn, adresse, telefon, mail". Tilmelding er gældende ved indbetaling.

Vi glæder os. Eberhard Harbsmeier og Gertrud Yde Iversen

 

Sogneaftener som forberedelse til rejsen til Lutherbyerne 13.-17. oktober 2018

Alle er velkomne, foredragene er gratis og åbne for alle. Kaffe og te i pausen.

Tirsdag d. 4. september kl. 19.30

Eberhard Harbsmeier, tidl. rektor og nu præstegemal: Martin Luther og reformationen

Martin Luther er en af historiens mest fascinerende personer – på godt og ondt. Foredraget vil skildre Luthers biografi fra sin barndom bondesøn til klosteret i Erfurt og reformator i Wittenberg. Luther var både dybt præget af sin fortid og sine rødder i middelalderens klosterliv – og sin tids nybrud i humanismen og renæssancen. Hans teologi og hans biografi er tæt forbundet med hinanden.

Tirsdag d. 25. september kl 19.30

Kirsten Elisabeth Christensen, sognepræst Kristkirken i Tønder: Reformationen og kunsten: Luther og Cranach

Reformationen var ikke kun et teologisk nybrud, men også en slags medierevolution. Opfindelsen af trykkerkunsten og billedkunsten som medium spillede en stor rolle for udbredelsen af reformationens tanker. En stor betydning havde maleren Lukas Cranach, Hofmaler i Wittenberg og nær ven af Luther. Cranach er en af renæssancens største kunstner, der med sine billeder både af bibelske og verdslige motiver og portrætter af Luther og andre reformatorer formidlede reformationens ideer.

Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30

Gertrud Yde Iversen, sognepræst og Poul Skjølstrup Larsen, organist:

Aften med foredrag og salmesang: Fra Luther til i dag. Vi synger og hører om Luthers og Bachs betydning for den europæiske kirkemusik. 

Luther elskede musikken, han spillede selv lut og fløjte, og han udtalte engang, at »næst efter teologien gives der ikke nogen kunst, der kan stilles lige ved siden af musikken«. Luther regnes for grundlæggeren af den evangeliske salmedigtning, bl.a. de kendte Vor Gud han er så fast en borg og Nu fryde sig hver kristen mand og flere andre. Hans betydning for salmer, gudstjeneste og Bibel på modersmål er helt afgørende for Reformationen.   Sidste informationer om turen til deltagerne tirsdag d. 2. oktober – og på hjemmesiden sammen med programmet. Alle er velkommen til de tre aftener, både dem, der tager med på turen, men også dem, der ikke gør det.

Rejseledere sognepræst Gertrud Yde Iversen og Eberhard Harbsmeier

Se alle arrangementer og gudstjenester

Kristuskrans og Fader Vor. Mod forår og Høje Tider

Det går mod lysere tider, kirkens festkalender med påskens drama fra død og lidelse til opstandelse og kirkens fødselsdag i pinsen, med suset fra helligånden og luftbårne klange og gyldne toner.
En bøn til alle tider er Fader Vor.

 

GUDSPERLEN (gylden)

minder dig om lysets Gud, der er grænseløs, -uendelig og dog nær.

„Vor Fader, du som er i himlene!“

 

JEG-PERLEN (perlemor)

minder dig om, at du er en uendelig værdifuld perle i Guds hånd.

„Helliget blive dit navn”

 

DÅBSPERLEN (hvid)

handler om overgivelse, dit indre barn, dåben.

„Komme dit rige”

 

ØRKENPERLEN (sandfarvet)

symboliserer dage med tvivl, tørst og kampe
– dit livs ørkenvandringer. Også Jesus var i -ørkenen (Lk. 4,1–13).

„Ske din vilje som i himlen, således også på jorden”

 

BEKYMRINGSLØSHEDSPERLEN (blå)

er den uendelige kilde af omsorg, der stiller din tørst. Læg dine bekymringer fra dig og drik!

„Giv os i dag vort daglige brød”

 

DEN FØRSTE KÆRLIGHEDSPERLE (rød)

handler om den kærlighed, som du får.

„Og forlad os vor skyld”

 

DEN ANDEN KÆRLIGHEDSPERLE (rød)

handler om den kærlighed, som du giver.

„Som også vi forlader vore skyldnere”

 

NATTENS PERLE (sort)

symboliserer kriserne, døden og mørket i dit liv.

„Og led os ikke i fristelse”

 

OPSTANDELSESPERLEN (hvid)

symboliserer befrielse, glæde, opstandelse og lys. Der er altid en ny begyndelse!

„Men fri os fra det onde”

 

GUDSPERLEN

„For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen“.