Kristuskrans og Fader Vor. Mod forår og Høje Tider

Det går mod lysere tider, kirkens festkalender med påskens drama fra død og lidelse til opstandelse og kirkens fødselsdag i pinsen, med suset fra helligånden og luftbårne klange og gyldne toner.
En bøn til alle tider er Fader Vor.

 

GUDSPERLEN (gylden)

minder dig om lysets Gud, der er grænseløs, -uendelig og dog nær.

„Vor Fader, du som er i himlene!“

 

JEG-PERLEN (perlemor)

minder dig om, at du er en uendelig værdifuld perle i Guds hånd.

„Helliget blive dit navn”

 

DÅBSPERLEN (hvid)

handler om overgivelse, dit indre barn, dåben.

„Komme dit rige”

 

ØRKENPERLEN (sandfarvet)

symboliserer dage med tvivl, tørst og kampe
– dit livs ørkenvandringer. Også Jesus var i -ørkenen (Lk. 4,1–13).

„Ske din vilje som i himlen, således også på jorden”

 

BEKYMRINGSLØSHEDSPERLEN (blå)

er den uendelige kilde af omsorg, der stiller din tørst. Læg dine bekymringer fra dig og drik!

„Giv os i dag vort daglige brød”

 

DEN FØRSTE KÆRLIGHEDSPERLE (rød)

handler om den kærlighed, som du får.

„Og forlad os vor skyld”

 

DEN ANDEN KÆRLIGHEDSPERLE (rød)

handler om den kærlighed, som du giver.

„Som også vi forlader vore skyldnere”

 

NATTENS PERLE (sort)

symboliserer kriserne, døden og mørket i dit liv.

„Og led os ikke i fristelse”

 

OPSTANDELSESPERLEN (hvid)

symboliserer befrielse, glæde, opstandelse og lys. Der er altid en ny begyndelse!

„Men fri os fra det onde”

 

GUDSPERLEN

„For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen“.