Arrangementer

Søndag, d. 11 marts

SOGNEINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Også i år deltager Rømø ved sogneindsamlingen Folke-kirkens Nødhjælp. Inge Marie Fjordhauge fra -Menighedsrådet er tovholder sammen med -konfirmanderne. Sidste år fik Rømø sogn det tredje bedste resultat på landsplan i forhold til indbyggertal. Kom og vær med til at få et godt resultat også i år.

Meld dig som indsamler: Kontakt Inge Fjordhauge på Tlf.: 29 65 81 70.


Mandag, d. 19. marts

Klokken 19.00

FILMEN „BOYHOOD“

Denne aften vises filmen „Boyhood“ i præstegården, der er én af de seneste års bedste film – kærlig, sjov, klog og fuld af varme og med-menneskelighed. Vi følger drengen Mason og hans familie, fra han er 6 år, til han er 18 år. Filmen er optaget over 12 år og benytter de samme skuespillere, der i reel tid bliver 12 år ældre.


Fredag, d. 4 maj

Klokken 19.00

FILMEN „KONGENS VALG“

Aftenen indledes med en kort andagt i kirken, hvor-efter filmen „Kongens Valg“ vises i præstegården.


Anden Pinsedag, d. 21. maj

Klokken 14.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE VED GRILLHYTTEN

Efter gudstjenesten vil skovfoged Anders Rahbek fortælle om Rømøs natur på en lille vandring rundt i området, hvorefter der kan købes pølser, vand, kaffe og småkager. 


Søndag, d. 27. maj

Klokken 10.30

BESØG FRA LIST

Gennem årene har der været god kontakt mellem Rømø sogn og den danske menighed i List på Sild. For år tilbage var vi på besøg på Sild, i år kan vi byde velkommen til et genbesøg.


Grundlovsdag, d. 5. juni

Klokken 15.30

GRUNDLOVSTALE VED PREBEN KOK

Grundlovsmøde i præstegårdshaven, hvor sygehus-præst og forfatter Preben Kok holder -grundlovstale. Man bedes selv medbringe „kaffekurv“.
Alle er velkomne.


13.–17. oktober

SOGNETUR TIL WITTENBERG

Vi rejser på sognetur til „Lutherland“ i Tyskland. Tur­ledere er Eberhard Harbsmeier og sognepræst Gertrud Yde Iversen. Vi besøger bl.a. byen Wittenberg, hvor Reforma­tionen begyndte med det berømte tese­opslag i 1517 den 31. oktober på Slotskirkens dør, vi kommer til byen Eisleben, Luthers fødehjem og selvfølgelig også Wart­burg, hvor Luther – efter at være bandlyst af paven og erklæret fredløs på rigsdagen i Worms – søgte tilflugt og opholdt sig i 1521, bragt i sikkerhed af sin beskytter kurfyrst Frederik den Vise, vi ser hans arbejds­værelse, hvor han oversatte Det Ny Testamente til tysk, ­forklædt som ridder Jörg!

Undervejs, både i bussen og på „Luther-stederne“, ­bliver der oplyst og fortalt om denne spændende ­epoke i Europas historie. Det fulde rejseprogram kan ses på på Sct. Clemens hjemmeside. I prisen er ­inkluderet rejse i bus, entréudgifter og helpension.

RIS

3800 dkr. per person i dobbeltværelse

4650 dkr. per person i enkeltværelse.

KONTO beløbet indbetales ved tilmelding på konto:
Sydbank 7910-0001664948 mrk. Lutherrejse.

TILMELD FRA 15. MARTS OG SENEST 1. JUNI 2018 til sognepræst Gertrud Yde Iversen på gyi@km.dk mærket med "Navn, adresse, telefon, mail". Tilmelding er gældende ved indbetaling.

Vi glæder os.
Eberhard Harbsmeier og Gertrud Yde Iversen

 

Sogneaftener som forberedelse til rejsen til Lutherbyerne 13.-17. oktober 2018

 

Alle er velkomne, foredragene er gratis og åbne for alle. Kaffe og te i pausen.

 

Tirsdag d. 4. september kl. 19.30. Eberhard Harbsmeier, tidl. rektor og nu præstegemal: Martin Luther og reformationen

 

Martin Luther er en af historiens mest fascinerende personer – på godt og ondt. Foredraget vil skildre Luthers biografi fra sin barndom bondesøn til klosteret i Erfurt og reformator i Wittenberg. Luther var både dybt præget af sin fortid og sine rødder i middelalderens klosterliv – og sin tids nybrud i humanismen og renæssancen. Hans teologi og hans biografi er tæt forbundet med hinanden.

 

Tirsdag d. 25. september kl 19.30. Kirsten Elisabeth Christensen, sognepræst Kristkirken i Tønder: Reformationen og kunsten: Luther og Cranach

Reformationen var ikke kun et teologisk nybrud, men også en slags medierevolution. Opfindelsen af trykkerkunsten og billedkunsten som medium spillede en stor rolle for udbredelsen af reformationens tanker. En stor betydning havde maleren Lukas Cranach, Hofmaler i Wittenberg og nær ven af Luther. Cranach er en af renæssancens største kunstner, der med sine billeder både af bibelske og verdslige motiver og portrætter af Luther og andre reformatorer formidlede reformationens ideer.

 

Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30, Gertrud Yde Iversen, sognepræst og Poul Skjølstrup Larsen, organist: Aften med foredrag og salmesang: Fra Luther til i dag. Vi synger og hører om Luthers og Bachs betydning for den europæiske kirkemusik.

Luther elskede musikken, han spillede selv lut og fløjte, og han udtalte engang, at »næst efter teologien gives der ikke nogen kunst, der kan stilles lige ved siden af musikken«.

Luther regnes for grundlæggeren af den evangeliske salmedigtning, bl.a. de kendte Vor Gud han er så fast en borg og Nu fryde sig hver kristen mand og flere andre. Hans betydning for salmer, gudstjeneste og Bibel på modersmål er helt afgørende for Reformationen.

 

Sidste informationer om turen til deltagerne tirsdag d. 2. oktober – og på hjemmesiden sammen med programmet.

Alle er velkommen til de tre aftener, både dem, der tager med på turen, men også dem, der ikke gør det.