Bænkene

I 17- og 1800-årene havde kirken på Rømø brug for penge til vedligeholdelse. Så præsterne og deres medhjælpere gav menighedens medlemmer mulighed for at kunne købe deres egne kirkebænke, og det gjorde mange af de mere velhavende søfolk.

Derfor ser vi i dag de mange navne på bænkenes ryglæn. På en bænk ud for prædikestolen ser vi navnet H. P. P. MØLLER – så her sad han og hans familie.

Da H. P. P. Møller var ganske ung, valgte hans mor at lade ham tage til Hamborg for at søge hyre som skibsdreng. Hun var blevet enke, efter at hendes mand var druknet, og der var derfor ikke mange penge at gøre godt med.

Senere blev han styrmand, og som 25-årig giftede han sig med rømøpigen Kiersten Pedersdatter Mærsk. Hendes slægt – Mærsk – stammede oprindeligt fra egnen ved landsbyen Ballum, som ligger på fastlandet øst for Rømø. I dette marsklandskab havde slægten haft en gård, som blev ødelagt under den store stormflod i 1634. Marsk hedder i øvrigt på sønderjysk ”mærsk”. Heraf navnet Mærsk.

Som kaptajn på hurtigsejleren ”St. Thomas” specialiserede Hans Peter Petersen Møller sig i sejlads med frugt fra Messina på Sicilien til Nordeuropa. Ligesom sine forfædre oplevede han her, at det kunne være risikabelt at være sømand. I en storm sank ”St. Thomas” syd for Sardinien i november 1843. H. P. P. Møller og fem besætningsmedlemmer blev reddet, mens fire andre druknede. Ca. 10 år senere oplevede han endnu et forlis. Han var kaptajn på en skonnert, der også hed ”St. Thomas”. I en snestorm stødte skibet på grund ved Hornbæk, og hele besætningen blev reddet.

Ægteparret Kiersten og H. P. P. Møllers søn Peter Mærsk Møller blev født i 1836 på slægtsgården i Østerby på Rømø. Mærsk-navnet havde han fået fra moderen. Han blev kaptajn og flyttede til Svendborg. Her grundlagde han sammen med sin søn, Arnold Peter Møller, rederiet ”Dampskibsselskabet Svendborg” i 1904. Det udviklede sig til det, vi i dag kender som konsortiet ”A. P. Møller – Mærsk”. Målt på omsætning er det i dag Danmarks største virksomhed, og Mærsk-konsortiets logo – den syvtakkede stjerne på den blå baggrund – er kendt verden over.