Sct. Clemens Kirke

Sct. Clemens Kirke på Rømø er et samlingssted for tro og samtidig et sted, hvor øens historie afspejles.

De tre sideskibe vidner om den store befolkningstilvækst, der kom på øen i forbindelse med Grønlandsfarten i 1600- til 1800-tallet.

Syv kirkeskibe inde i kirken er udtryk for den store betydning, søfarten har haft for øen.

Alteret, lysekronerne og hattekrogene fortæller os om den rigdom, der var på øen i forbindelse med hval- og sælfangsten i Ishavet, og en mindetavle peger på de tab, øen led i forbindelse med 1. Verdenskrig.