Nyere grave

Gårdejer Sigfred Petersen havde en gammel Rømøgård i Nørhede. Den solgte han til forfatteren Peter Seeberg, der ønskede at bruge den som feriebolig. De to udviklede et venskab, og da vennen døde i 1973, skrev Peter Seeberg et digt til minde om ham:

Lad det som glæded mig i live;
Den høje himmel over Øen en tidlig
morgen, nu glæde jer igennem sorgen.

Herefter kontaktede han Sigfred Petersens enke, Herdis, for at høre, om hun kunne tænke sig at få digtet med på sin mands gravsten, for så ville han gerne selv betale for stenens bronzebogstaver. Herdis og familien tog med glæde imod Peter Seebergs henvendelse.

Peter Seeberg ville selv gerne begraves ved siden af vennen. Og det blev han. Han døde i 1999.

Ligesom de gamle kommandørsten er også Peter Seebergs lavet af kalksten. Rammen om stenen er inspireret af dørprofilerne i den gård, han ejede.

Teksten på hans gravsten lyder:

Jeg ønsker vel blot
at være én af dem

der kommer ud af skovbrynet
og bag markerne
ser byen og fjorden
og hører stemmer tale

Indskriften stammer fra Peter Seebergs novellesamling ”Om fjorten dage”.