Slægten Møller-Mærsk

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der døde i 2012, var ud af en sømandsslægt, der stammede fra Rømø. I 2002 kom Mærsk Mc-Kinney Møller til øen for at rejse en mindesten på kirkegården over en af sine forfædre, kommandør og landfoged Laust Michelsen. Mindestenen er en kopi af den originale og meget forvitrede kommandørsten, der i dag står i kirkens våbenhus.

På den nye sten læser vi:

Minde for kommandør og landfoged Laust Michelsen

Laust Michelsen født omkring 1670 – kommandør og landfoged på Rømø

Han var gift seks gange og blev far til 21 børn hvor iblandt datteren Maren, der blev stammoder til A. P. Møllers slægt.

Mindestenen er rejst i 2002 af Mærsk Mc-Kinney Møller

En landfogeds opgave var blandt andet at opkræve skatter og være politimyndighed. Denne opgave varetog Laust Michelsen på den sydlige del af Rømø, som hørte under kongeriget Danmark. På den nordlige del af øen, der hørte under hertugdømmet Slesvig, var der også en landfoged. Laust Michelsen var desuden optaget af at forbedre børns skolegang og tog derfor initiativ til at opføre en skole i Sønderby i 1725.

På stenen ser vi relieffer af ham med de seks koner, han nåede at være gift med, og de 21 børn, de fik. På stenen skiller én af døtrene, Maren, sig ud. Stenhuggeren har nemlig lavet en speciel rille i netop hendes kjole. Maren blev gift med kommandør Hans Peter Petersen. I september måned 1777 døde han af sygdom ombord på hvalfangerskibet ”De Jungfrouw Sara & Cæcilia”. Ud for Grønlands østkyst satte besætningen hans kiste ud på en isflage. Kort tid efter blev ”De Jungfrouw Sara & Cæcilia” sammen med 13 andre skibe skruet ned af pakisen. I forbindelse med denne katastrofe omkom 28 sømænd fra Rømø.