Dåb og navngivning

Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. Ønsker I jeres barn navngivet ved dåb, skal I kontakte præsten for at aftale en dåbsdato og dåbssamtale.

I Sct. Clemens, Rømø, finder dåben som udgangspunkt sted ved gudstjenesten om søndagen. Men lørdagsdåb kan aftales. I de senere år har flere og flere ladet sig døbe i voksen alder. Uanset hvilken alder man har, er dåben den samme

Ved aftalen om dåb skal vi også have besked om navn og have navne og adresser på de personer, der skal være faddere/vidner: 3-5 som alle skal være døbte med den kristne dåb.

Bor I ikke på Rømø, har I mulighed for at få jeres barn døbt i Rømø kirke, hvis:

  • en af jer er døbt, konfirmeret, eller I er blevet viet i kirken
  • I har nære pårørende i sognet
  • I har tilknytning til Rømø gennem længere tid, fx som sommerhusejere eller turister.
Kontakt

 

KONTAKT

Ian Ørtenblad
Sognepræst

+45 74 75 41 06
IGMO@km.dk


 

Dåbsritualet

Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. Forkortet gengivelse af folkekirkens dåbsliturgi

Dåbssalme

Præsten spørger: Er barnet hjemmedøbt? - Nej!

Lovprisning og bøn

Præsten siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset! Amen.

Skriftlæsning

Præsten læser dåbsbefalingen (Matt.28,16-20) og om Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)
Præsten siger:
Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Korstegnelse

Præsten tegner derefter korset for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? – NN

Ved dåb af voksne udelades dette spørgsmål normalt.

Trosbekendelse

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja! Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja! Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja! Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Dåbshandling

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

Fadervor

Fred være med dig (jer)!

Faddertiltale

Dåbssalme

Se også: Lov om medlemskab af Folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning


 

Voksendåb

Mange bliver døbt som voksne, og det er enkelt og uproblematisk.

Kontakt præsten for en samtale, hvor I kan planlægge, om dåben skal være i forbindelse med en gudstjeneste eller en særlig dåbsgudstjeneste, en hverdag eller i weekenden.

Hvis du ønsker det, tilbyder præsten dåbsoplæring, dvs. en enkel undervisning, hvor du kan lære mere om kristendommen, dåbsritualet, gudstjenesten etc.

Bemærk at præsten foretager de nødvendige ændringer, så at ritualet er tilpasset dåb af voksne.